The ASEAN's Most Important Industrial Subcontracting and Business Matching Exhibition

Organised by:

Supported by:

สู่ความเป็นเลิศบนเวทีการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

งานซับคอนไทยแลนด์ เป็นงานสำคัญในด้านการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจระดับนานาชาติ เป็นงานเดียวที่ร่วมจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

เป็นเวลามากกว่า 14 ปีกับการเป็นศูนย์กลางของการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ เป็นจุดนัดพบสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการจัดซื้อชิ้นส่วนจากทั่วโลก อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องมือแพทย์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ปี 2564 ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น พื้นที่จัดแสดงอุตสาหกรรม สัมมนาความรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจับคู่ธุรกิจ

งานนี้ไม่ควรพลาดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และพบกันที่ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เวทีรวมผู้ผลิตชิ้นส่วนคุณภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ไฮบริดพาวิเลียน พบผู้ประกอบการชั้นนำจากต่างประเทศบนพื้นที่จัดงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

Buyer’s VILLAGE ผู้ซื้อชิ้นส่วนระดับโลกร่วมจัดแสดงชิ้นส่วนคุณภาพ รวมถึงข้อมูลและนโยบายการจัดซื้อ

โซนจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้งระบบราง | เครื่องมือแพทย์ | การบินและโลจิสติกส์ | ป้องกันประเทศ และระบบอัตโนมัติ

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ สู่ความสำเร็จด้วยเครือข่ายธุรกิจผู้ผลิตและผู้ซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำ

งานสัมมนาอุตสาหกรรมในอนาคต เชื่อมโยงความรู้สู่อุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นเป้าหมาย (New S-Curve)

Quality Part Makers who join Online Business Matching Event 2021

Subcon Thailand Show Daily

Click Here to view and read the daily news as it happened at SUBCON Thailand - The Asean's Most Important Industrial Subcontracting and Business Matching Exhibition

Subcon Thailand The Global's Sourcing Destination

ซับคอน ไทยแลนด์ นำเสนอโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดในงานจับคู่ธุรกิจชั้นนำ

งานซับคอน ไทยแลนด์ไม่ใช่เพียงงานแสดงสินค้าแต่ยังเป็นสถานที่นัดพบชั้นนำสำหรับผู้ซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากทั่วโลกผ่านโปรแกรมจับคู่ธุรกิจที่จัดขึ้นภายใต้การผสมผสาน ระหว่างแบบเสมือนจริงและบนพื้นที่จริง ได้พิสูจน์ความสำเร็จจากผู้แสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ซื้อที่เข้าร่วมการจับคู่ธุรกิจกว่า 1,277 คู่ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 3.89 พันล้านบาท (123 ล้านเหรียญสหรัฐ)** สำนักงานของ BOI ทั่วโลกได้เชิญผู้ซื้อชั้นนำเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ในปี 2020 ได้นำรูปแบบไฮบริดมาประยุกต์กับโปรแกรมจับคู่ธุรกิจ เนื่องจากข้อจำกัด ในการเดินทางผู้แสดงสินค้าในต่างประเทศบางรายจึงไม่สามารถเดินทางและเข้าร่วมการจับคู่ธุรกิจด้วยตนเองได้ BOI ได้จัดให้มีช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมเพื่อให้พวกเขาไม่พลาดโอกาสเข้าร่วมโปรแกรมจับคู่ธุรกิจนี้

Voice from Leading Industry Association and Exhibitors

คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี
รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

"การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ระหว่างผู้ผลิตสินค้า กับ ผู้ผลิตชิ้นส่วนและวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้ามีการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศ ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ BOI ให้ความสำคัญ งาน Subcon Thailand จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศ สำหรับผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทั้งที่อยู่ในประเทศ และผู้ผลิตจากทั่วโลก และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปีนี้เราจึงเดินหน้าจัดงานภายใต้รูปแบบออนไลน์ อย่างเต็มรูปแบบ โดยยังคงกิจกรรมต่างๆไว้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจที่เป็นไฮไลท์ของงาน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยง ระยะเวลา ต้นทุน ตลอดจนความยุ่งยากในการติดต่อ เจรจา เพื่อจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ต่างๆ

งาน Subcon Thailand จึงสามารถเป็นตัวช่วยให้การดำเนินธุรกิจของท่านเดินหน้าต่อไป ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนที่ธุรกิจกำลังเผชิญอยู่"

Mr.Thanin Prakobsaeng
Menam Stainless Wire Public Co., Ltd.

"Our company has been established for almost 30 years and has been selling welding wires and quality steel shaft exclusively. The reason that we exhibit is because this is the best place to introduce our products to entrepreneurs – with a variety of products and our non-stop development. Our main products are cold rolled wire types that are ready to customize in all types and sizes, especially special sizes. Despite COVID-19, we have received better feedback than expected. Thank you to the organizer who created the event that organizes a variety of activities including business matching. There has been a great variety of buyers participating in this program"

PANUPONG SAYAN
SENIOR PURCHASING ENGINEER
ELECTROLUX PROFESSIONAL (THAILAND) CO.,LTD.

"Electrolux has been participating in the show for many years. This activity has given us the opportunity to meet new suppliers and we have also been successful in doing business with many exhibiting companies. Although this year there has been concerned on COVID-19 but the organizers have implemented good hygiene measures"

WEERAPONG MEESUKSABAI
MANAGER OF ELECTRICAL PARTS PURCHASING
SECTION VEHICLE PARTS PURCHASING GROUP
ISUZU MOTORS CO., (THAILAND) LTD.

"Isuzu continues to participate in SUBCON Thailand. This year, we continued to meet with many part manufacturers same as other years. This has given us the opportunity to talk to entrepreneurs and update us on the new manufacturing technologies and techniques that we may have missed and not realized"

LAKSAMI CHAITABUN
UNIT PART PURCHASING SECTION MANAGER
SIAM AISIN CO.,LTD.

"SUBCON Thailand is a purchasing hub that allows buyer and seller to meet. Although, we have already met some companies in the previous years; this has also given us the opportunity to update their profiles and the capability of the entrepreneurs"

NUTTAPONG PONGWITTAYALERT
ASSISTANT DEPARTMENT MANAGER
TNGA PROJECT AND PART LOCALIZATION DEPARTMENT
SIAM TOYOTA MANUFACTURING CO., LTD.

"The show has provided us with new opportunities and the channel to provide additional knowledge and feedback to entrepreneurs who want to become a supplier for Toyota. The information given was on quality or supporting measures and more"

Mr. Kasemsan Sujiwarodom
Chief Executive Officer (CEO)
Kijcharoen Engineering Electric Co., Ltd.

"เพราะเราต้องการจัดงานที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรม ที่เปิดโอกาสสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่คู่ค้ารายใหม่จากในและต่างประเทศ ด้วยหวังว่าที่นี่จะเป็นเวทีเพื่อส่งเสริมธุรกิจและขยายลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆ ของเรา ไฮไลท์ที่เรานำเสนอในปีนี้คืองานโลหะแผ่นที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและมีความแม่นยำสูง ตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า สแตนเลส อลูมิเนียม ชิ้นส่วนทางการแพทย์ และแผงโลหะสำหรับคีออส กล่องฆ่าเชื้อ ยูวี สำหรับชีวิตวิถีใหม่"

Mr. Peerut Suwanpimolkul
Product Manager
S.K. Polymer Co., Ltd.

"งานซับคอนไทยแลนด์ เป็นงานระดับประเทศที่จัดขึ้นทุกปี สม่ำเสมอ และมีผู้เข้าชมงานมากมาย ซึ่งเรามั่นใจว่าจะได้ลูกค้าใหม่ๆ จากงานนี้"

Some of attended by Buyers' Large corporations invited by Thailand Board of Investment (BOI)

Some of attended by Buyers' Large corporations invited by Thailand Board of Investment (BOI)

 • Walmart Global Sourcing
 • Great Wall Motor
 • BMW (THAILAND) CO., LTD.
 • Thai Samsung Electronics Co., Ltd.
 • Ducati Motor (Thailand) Co., Ltd. 
 • SEKI CORP (Thailand) Co., Ltd.
 • Lumentum International (Thailand) Co., Ltd.
 • Robert Bosch Automotive Technologies (Thailand) Co., Ltd.
 • Siam Toyota Manufacturing Co., Ltd.
 • Gentos (Thailand) Co., Ltd.
 • Sonoda (Thailand) Co., Ltd.
 • Siam Aisin Co., Ltd. 
 • Isuzu Motors Co., (Thailand) Ltd.
 • Lumentum International (Thailand) Co., Ltd.
 • Electrolux Professional (Thailand) Co., Ltd.
 • Crathco Co., Ltd.
 • Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.
 • Mercedes-Benz Manufacturing (Thailand) Ltd.
 • Sakun C Innovation Co., Ltd.
 • Voestalpine Railway Systems (Thailand) Co., Ltd.
 • Siam Kubota Corporation Co., Ltd.
 • Seki Corp (Thailand) Co., Ltd.
 • Fuji Flex Co., Ltd
 • Yamashina Seiki Co., Ltd.
 • Takabayashi Sangyo Co., Ltd.
 • Nihon Kizai Co., Ltd.
 • Fuji Electric Industries Co., Ltd.
 • Stuff Co., Ltd.
 • Sigma Consulting
 • Profilocolore Srl
 • Move Up
 • Primetals Technologies
 • Yuki Precision Co., Ltd.
 • Intercompo(Hk) Co., Ltd.
 • Nikko Sangyo Co., Ltd.
 • Shinki Menufacturing Co., Ltd
 • Daido Machinery Corporation
 • JRM (Thailand) Co., Ltd.
 • Hanna Industrial Co., Ltd.
 • Satsuki Co., Ltd.
 • Kida Valve Ball Co., Ltd.
 • Intercompo Inc.
 • S-Vance Ltd.
 • Kansai
 • Electoronics, Co., Ltd.
 • Unipulse Corporation
 • Musashi Paint Holding Co., Ltd.
 • Meichu Co., Ltd.
 • Shinko High Precision Mold Co., Ltd.
 • Nippon Denka Kogyosho
 • Machineoffice K. Kano
 • Toyo Stainless Steel Kakoh Co., Ltd.
 • Leidos Security Detection & Automation
 • Royal Enfield Motors
 • Amsterdam Waste Environmental Consultancy & Technology B.V. (AWECT)
 • Decospan
 • Tunwal E-Vehicle India Pvt. Ltd. 

 • and more . . .

เพื่อความมั่นใจในมาตรการการจัดงานและการดำเนินการด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงาน "SUBCON Thailand"

ผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้มีการเตรียมมาตรการและขั้นตอนการคัดกรอง อีกทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

การตรวจคัดกรอง

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจวัดอุณหภูมิ: ผู้เข้าร่วมงานที่มีอุณหภูมิ สูงกว่า 37.5 °C ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

ขั้นตอนที่ 2: ผู้เข้าร่วมงานต้องสแกน "ไทยชนะ" เพื่อลงทะเบียน เข้า-ออกสถานที่จัดงาน

การป้องกันและควบคุม

หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า
ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและผู้เข้าฟังสัมมนาต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

เจลแอลกอฮอลล์
ผู้จัดงานมีการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ในพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด

การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
ผู้เข้าร่วมงานควรรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร

สุขอนามัยของสถานที่จัดงาน

ความสะอาดของสถานที่จัดงาน
ทำความสะอาดทุกพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงห้องน้ำอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง

การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
กำหนดระยะห่างโดยทำเครื่องหมายทุก 1 เมตร บริเวณ ศูนย์อาหาร พื้นที่พักผ่อน จุดลงทะเบียน ฯลฯ

หน้าจอแบบสัมผัส
หลีกเลี่ยงเทคโนโลยีหน้าจอแบบสัมผัสในที่สาธารณะเช่น คีออส หน้าจอแบบอินเทอร์แอคทีฟ และอื่นๆ

บัตรจอดรถ
ทำความสะอาดบัตรจอดรถก่อนและหลังการให้บริการ